Polityka prywatności

Polityka prywatności w ramach seriwsu Mobini.pl

Wprowadzenie

Mobini.pl szanuje prawo użytkowników do prywatności. W związku z tym udostępniamy dokument wyjaśniający zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach serwisu.


Mobini.pl zapewnia wszystkim użytkownikom przekazującym Mobini.pl jakiekolwiek swoje dane osobowe, realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, pozycja 883), w tym również prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych osobowych i inne.

Rejestracja w Mobini.pl

W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię, adres e-mail, niezbędne do korzystania serwisu. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług.

Weryfikacja, zmiana, usunięcie danych osobowych

Każdemu użytkownikowi, który wypełnił formularz rejestracyjny czy w inny sposób udostępnił nam swoje dane osobowe zapewniamy dostęp do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też usunięcia.


W każdym czasie masz prawo do zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy dokonać czynności wskazanych w regulaminach świadczenia usług przez Mobini.pl, przy czym danych osobowych zbieranych automatycznie nie można ani zmienić ani usunąć.

Cookies

Przy świadczeniu usług Mobini.pl mogą być wykorzystywane tzw. cookies tj. niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Pliki typu cookies wykorzystywane są do m.in. automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę, przy czym warunkiem działania cookies zawsze jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku.


Poprzez zmianę ustawień Twojego komputera możesz wykasować lub zablokować umieszczane pliki typu cookies. Wykasowanie lub zablokowanie tych informacji, może jednak uniemożliwić korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Mobini.pl.

Logi dostępowe

Serwis Mobini.pl zbiera informacje o wykorzystaniu serwisów przez użytkowników oraz ich adresów IP na podstawie analizy logów dostępowych. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją serwerów portalu, jak również w celach statystycznych, przy analizie demograficznej użytkowników. Stosownie do zapisu art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), możemy zostać zobowiązani do wydania informacji w tym w szczególności numeru IP komputera zawartych w logach dostępowych na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

Treści zamieszczane przez użytkowników

Pliki zamieszczane w strefie wymiany oraz profilu, komentarze oraz wiadomości zamieszczane w grupach zainteresowań lub czatach widoczne są dla wszystkich. Wiadomości zamieszczane na grupach prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla administratorów. Wiadomości prywatne przesyłane innym użytkownikom widoczne są jedynie dla tych użytkowników.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Mobini.pl stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych przez serwis Mobini.pl danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem nowych technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.

Zmiana Polityki Prywatności

Serwis Mobini.pl zastrzega sobie prawo zmiany zasad prowadzonej Polityki Prywatności w każdym czasie.

Kontakt

Serwis Mobini.pl jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania swoich użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Prosimy o ich kierowanie na adres: kontakt@mobini.pl.

Copyright © 2011 Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.