Władze spółki

Marek Południkiewicz - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu

Pan Marek Południkiewicz w okresie 2006-2012 nieprzerwanie pełnił funkcje osoby zarządzającej w spółkach zajmujących się działalnością telekomunikacyjną:

 • 2006 - 2011 Prezes Zarządu MNI Telecom S.A.
 • 2006 - 2008 Prezes Zarządu dataCOM S.A.
 • 2007 – 2012 Wiceprezes Zarządu MNI Mobile S.A.
 • 2009 – 2010 Prezes Zarządu Neotel Communications Polska Sp. z o.o.
 • 2009 – 2012 Prezes Zarządu Długie Rozmowy S.A
 • 2009 - 2012 Członek Zarządu MNI S.A.
 • 2009 – 2012 Członek Rady Nadzorczej MIT S.A. (dawnej PPWK S.A.).
 • 2010 – 2012 Prezes Zarządu Mobile Entertainment Company Sp. z o.o.
 • 2012- 2014 Wiceprezes Zarządu Hyperion S.A.
 • 2012 – obecnie Prezes Zarządu Telprojekt Sp. z o.o.

 

Marta Szymańska - Członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia obowiązków Członka Zarządu

Pani Marta Szymańska (lat 26) studiowała w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie na kierunku Psychologia Kliniczna, studiowała także w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej na kierunku Psychologia Społeczna oraz na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Lingwistyki Stosowanej na kierunku Kulturoznawstwo.

Pani Marta Szymańska biegle posługuje się językiem angielskim (certyfikat British Council), a także językiem rosyjskim i niemieckim.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2008 – 2013 Członek Rady Nadzorczej Internet Technology Development S.A.
 • od 2008 – Członek Rady Nadzorczej MNI Telecom S.A.
 • od 2008 – Członek Rady Nadzorczej First Class S.A.
 • od 2008 – Członek Rady Nadzorczej Datacom S.A. w likwidacji
 • 2009 – 2010 Członek Rady Nadzorczej Mobile Enterteinment Company Sp. z o.o.
 • 011–2012 realizacja projektów marketingowych na zlecenie w Stream Communications Sp. z o. o
 • 2012 – 2013 Prezes Zarządu NetShops.pl Sp. z o.o
 • od 2012 – Prezes Zarządu Telestar S.A.

 

Rada Nadzorcza

Pan Leszek Kułak Przewodniczący Rady Nadzorczej (wiek 54 lata) - jest absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej o specjalności telekomunikacja. Od końca lat osiemdziesiątych związany był z firmami specjalizującymi się w usługach i dystrybucji wyposażenia oraz sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego.

Doświadczenie zawodowe:

 • od 1995 r. związany z firmami świadczącymi usługi dodane dla operatorów telekomunikacyjnych
 • 1995 - 2001 - Członek Zarządu Telemedia Sp. z o.o.
 • 2001 - 2005 - Członek Zarządu spółki Media Net Interactive Sp. z o.o., specjalizującej się w dostarczaniu usług dodanych dla operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej
 • 2003 - 2006 - Wiceprezes Zarządu MNI S.A., następnie Prezes Zarządu lub wiceprezes spółek zależnych od MNI S.A. tj. MNI Telecom S.A., MNI Premium S.A., MNI Mobile S.A.
 • obecnie Pan Leszek Kułak pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki MIT Mobile Internet Technology S.A.,MNI Premium S.A., Scientific Services Sp. z o.o. oraz spółki El 2 Sp. z o.o.
Ponadto Pan Leszek Kułak pełni/pełnił funkcje w Radach Nadzorczych szeregu spółek z Grupy MNI

Zbigniew Powierża - Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również podyplomowe studia menedżerskie o kierunku rachunkowość i podatki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 roku związany z rynkiem kapitałowym. Specjalizuje się w analizach kondycji ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych, opłacalności i zabezpieczeniu inwestycji, wprowadzaniu papierów wartościowych na rynek publiczny oraz zarządzaniu portfelami inwestycyjnymi. Jest ekspertem przy wycenach przedsiębiorstw i zakupie spółek prawa handlowego. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.

Doświadczenie zdobywał m.in. w:

 • Pierwszym Komercyjnym Banku S.A. w Lublinie Biurze Maklerskim w Warszawie gdzie nadzorował pracę maklerów giełdowych,
 • Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pracując między innymi przy wdrażaniu nowego sytemu giełdowego WARSET,
 • Domu Maklerskim Wood & Company SA, gdzie zajmował się opracowaniem funkcjonalnym pionierskiego internetowego systemu transakcyjnego inicjującego obsługę klientów,
 • Domu Maklerskim Banku Millennium, dla którego opracował strategię działania, w Top Consulting S.A., gdzie odpowiada za działalność związaną z wprowadzaniem spółek na rynek NewConnect.

Obecnie pełni następujące funkcje w zarządach spółek:

 • wiceprezes Top Consluting SA - Autoryzowany Doradca NewConnect,
 • członek Zarządu Agrotrendy.pl Media & Consulting Sp. z o.o.,
 • Prezes Zarządu 5M Square Sp. z o.o.,
 • a także członek Zarządu Polskiej Grupy Restauracyjnej S.A.

Ponadto pełni funkcje członka rad nadzorczych w wielu spółkach, w tym, w następujących spółkach publicznych: Apolonia Medical S.A., Suntech S.A., Terra S.A., Mobini S.A.

Robert Dziubłowski - posiada wieloletnie doświadczenie w pracy na rynkach kapitałowych w Polsce i wcześniej w USA, gdzie był licencjonowanym maklerem giełdowym na Wall Street. Jest założycielem i Prezesem Zarządu Top Consulting SA. W przeszłości był m.in. przewodniczącym Rady Nadzorczej Pol-Aqua S.A., Bauma S.A. Doradzał w wielu transakcjach prywatyzacji i upublicznienia spółek na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz w transakcjach kupna i przejęć spółek giełdowych i prywatnych. Doradzał międzynarodowym funduszom venture capital.

Copyright © 2011 Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.