Informacje o spółce

Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl S.A. (dawne Mobini S.A.) to społeczność mobilna, do której można dotrzeć przez internet w telefonie komórkowym. Serwis umożliwia przechowywanie, wymienianie i dzielenie się plikami multimedialnymi pomiędzy użytkownikami. Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl S.A. to także sieć społecznościowa skupiająca ludzi młodych i otwartych na nowoczesne, komórkowe formy komunikacji. Strona Internetowych Biur Sprzedaży NetShops.pl dostępna jest również w wersji webowej.

W kwietniu 2012 roku Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl S.A. rozpoczęły realizację strategii rozwoju internetowych biur sprzedaży poprzez przejęcia podmiotów, które będą się wpisywały w obszar działalności Spółki i będą wnosiły wartość dodaną do Spółki. W kwietniu 2012 roku została przeprowadzona pierwsza akwizycja, która związana była z nabyciem akcji spółki First Class S.A. z siedzibą w Warszawie. W wyniku przeprowadzonych transakcji, Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl S.A. nabyły akcje spółki First Class S.A. stanowiące 100% kapitału zakładowego. Zarząd Spółki, poprzez zakup akcji powyższej spółki, zapoczątkował działania, mające na celu rozszerzenie portfolio usługowego.

Przyjęta strategia zakłada również dynamiczny rozwój w segmencie e-commerce. Internetowe Biura Sprzedaży NetShops.pl S.A. posiadają niezbędną wiedzę i kompetencje wdrożeniowe w tego typu przedsięwzięciach. Spółka jest na etapie wprowadzenia udoskonaleń, które pozwolą na bardziej efektywny rozwój produktów oraz rozszerzenie profilu działalności.

Copyright © 2011 Internetowe Biura Sprzedaży Netshops.pl S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone.